Gratis demonstratie

If you tell me, I will listen    If you show me, I will see   But if you let me experience, I will learn

Deze uitspraak van Lao Tse nemen we bij Virtual Safety Training heel serieus. Onze ervaring is dat het heel zinvol is om met elkaar over risicovolle situaties te spreken. Het zien van voorbeelden en delen van persoonlijke ervaringen draagt eraan bij om ons bewust te worden van onze veiligheidscultuur. Maar om ons gedrag echt te veranderen is het van ongekend belang om deze risicovolle situaties en wijze waarop we in deze situaties handelen daadwerkelijk met elkaar te ervaren.

VR-technologie biedt ons deze mogelijkheid, door situaties vrijwel realistisch na te bootsen en verschillende scenario’s te doorlopen. Onze hersens ervaren ‘echt’ gevaar, terwijl we lijfelijk geen moment risico lopen. Op deze wijze krijg je praktisch inzicht in hoe je daadwerkelijk reageert in potentieel gevaarlijke situaties. Hierover discussiëren in een veilige kantooromgeving met een kop koffie in de hand is heel anders dan wanneer je het gevoel hebt dat je samen met je collega’s een gevaarlijke situatie het hoofd moet bieden.

We komen daarom graag een keer een demo bij jouw bedrijf geven over de mogelijkheden van VR in veiligheidstrainingen. Bel of mail ons, dan komen we snel een keer langs!